Nilüfer Belediyesi imar planlarını duyurdu!

» Genel » Nilüfer Belediyesi imar planlarını duyurdu!

Nilüfer Belediye Başkanlığı Görükle Armutluk Mevkii Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde bir duyuru yayınladı.

Nilüfer Belediye Başkanlığı, ilan.gov.tr üzerinden imar planı hakkında bir duyuru yayınladı. Görükle/Kurtuluş Mahallesi’nde 1 ay süreyle askıya çıkarılan plan detayları şu şekildedir:

3194 Sayılı Yasanın 18. Madde Uygulamasına tabi onaylanan, 1/1000 Ölçekli Görükle Armutluk Mevkii Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde, Görükle/Kurtuluş Mahallesi H21c02c1c,H21c02c1d pafta 5759 ada 1,2 veve 3 parsel, 5742 ada 2 parsel, 5744 ada 2 parsel, 5745 ada 1 ve3 parsellere ait düzenleme haritası, hesap, dağıtım cetvelleri Encümenin 24.04.2024 gün ve 2024/350sayılı kararı ile onaylanmış olup düzenleme Nilüfer Belediyesi Harita Bürosu İlan Panosunda 25.04.2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.