2024 bütçe büyüklüğü belli oldu: Aslan payı eğitime

» Ekonomi » 2024 bütçe büyüklüğü belli oldu: Aslan payı eğitime

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 bütçesinde giderlerin 11 trilyon 89 milyar lira, gelirlerin 8 trilyon 437 milyar lira olarak öngörüldüğünü açıkladı. Bütçede deprem için 1 trilyon liralık kaynak ayrıldı. Bütçede en çok pay 1 trilyon 90 milyar lira Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 bütçesine ilişkin rakamları açıkladı.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderleri 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirleri ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

KALEM KALEM BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında, Gelir Vergisi 1 trilyon 188,9 milyar lira, Kurumlar Vergisi 1 trilyon 275,7 milyar lira, Katma Değer Vergisi 2 trilyon 497,7 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 1 trilyon 403,9 milyar lira, Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 41,5 milyar lira, Vergi Dışı Gelirler 1 trilyon 29,4 milyar lira olarak bekleniyor.

DEPREM İÇİN 1 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Yılmaz, 2024 yılı bütçesinde depremlerinin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırdıklarını , bu tutarın GSYH’ye oranının yüzde 2,5 olduğunu kaydetti.

KALEM KALEM BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin alt kalemlerine bakıldığnda, personel giderleri 2 trilyon 865,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 669,8 milyar lira, cari transferler 4 trilyon 52,8 milyar lira, sermaye giderleri 636,5 milyar lira, sermaye transferleri 68,1 milyar lira, borç verme giderleri 298,2 milyar lira, yedek ödenekler 215,3 milyar lira, faiz giderleri 1 trilyon 254 milyar lira öngörülüyor.

ASLAN PAYI EĞİTİME

2024 bütçesinde aslan payı eğitime verildi. Milli Eğitim Bakanlığı için 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar lira bütçe ayrıldı. Böylece bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 14,6 oldu.

YATIRIMLARA 1,5 TRİLYON LİRA KAYNAK

Yılmaz, 2024 bütçesinde yatırımlara 1 trilyon 592,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu tutar 2024 bütçesinin yüzde 14,4’üne denk geliyor.

Kaynak: ntv.com